Servisiranje Desktop i laptop računara

Izrada projekata

prodaja i servis novih fiskalnih kasa

SERVISIRANJE SERVERA I RAČUNARSKIH MREŽA

FISKALNI UREĐAJI I OPREMA

Pogledaj celu ponudu

UreĐaj za merenje kvaliteta vazduha

Više o ovom uređaju

Naše usluge

Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom i računarskim mrežama
Prodaja i servis Fiskalnih uređaja kao što su HCP, INT Raster, Galeb POS sistemi, njihove opreme kao i potrošni materijal
Prodaja i servis RAČUNARA i MREŽA
Usluga Obrada podataka, Izrada baze podataka, Web portala i stranica na društvenim mrežama
Prodaja TONERA i INKJET kertidža - orginali i kompatibile
Projektovanje građevinskih i drugih objekata, Inžinjering
Projektovanje i izvođenje radova na termotehničkim instalacijama
ŠKOLA RAČUNARA
Konsalting i menadžment poslovi
IZRADA ELABORATA I STUDIJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI - Izdavanje energetskih PASOŠA
Ostale usluge reklame i propagande

Pošaljite nam poruku