SERVISIRANJE DESKTOP I LAPTOP RAČUNARA
IZRADA PROJEKATA
IZRADA I HOSTING WEB SAJTOVA
Fiskalni Uređaji
Uređaj za merenje kvaliteta vazduha
više o ovom uređaju
Uređaj za merenje kvaliteta vazduha
Svrha uređaja je informisanje korisnika o stanju kvaliteta vazduha u prostoru u kome borave u pogledu zagađenja suspendovanim česticama, kako bi se preduzele mere u cilju smanjivanja zagađenja, ili dislokacije korisnika iz zone u kojoj je zagadjenje vazduha prisutno.
više o ovom uređaju
Naše usluge
Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom i računarskim mrežama
Prodaja i servis Fiskalnih uređaja kao što su HCP, INT Raster, Galeb POS sistemi, njihove opreme kao i potrošni materijal
Prodaja i servis RAČUNARA i MREŽA
Usluga Obrada podataka, Izrada baze podataka, Web portala i stranica na društvenim mrežama
Prodaja TONERA i INKJET kertidža - orginali i kompatibile
Projektovanje građevinskih i drugih objekata, Inžinjering
Projektovanje i izvođenje radova na termotehničkim instalacijama
ŠKOLA RAČUNARA
Konsalting i menadžment poslovi
IZRADA ELABORATA I STUDIJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI - Izdavanje energetskih PASOŠA
Ostale usluge reklame i propagande
Kontakt
Pošalji poruku