UREĐAJ ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA
O UREĐAJU

Svrha proizvoda:

‍Svrha uređaja je informisanje korisnika o stanju kvaliteta vazduha u prostoru u kome borave u pogledu zagađenja suspendovanim česticama, kako bi se preduzele mere u cilju smanjivanja zagađenja, ili dislokacije korisnika iz zone u kojoj je zagadjenje vazduha prisutno.

To je lako prenosivi uređaj za indikativno merenje parametara kvaliteta

vazduha i to :

Ključne karakteristike:

Uređaj je testiran u laboratoriji za primenjenu elektroniku i računarsku tehniku u Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, Srbija. Uporedna merenja izvedena su kalibrisanim instrumentima. Rezultati merenja pokazuju da uređaj ispunjava kriterijume za indikativna merenja parametara kvaliteta vazduha.

Uređaj poseduje sertifikat o elektromagnetnoj usaglašenosti, što znači da ne remeti rad kućnih aparata i ne emituje elektromagnetna zračenja štetna po zdravlje ljudi.

Kontakt
Pošalji poruku